Kadra pedagogiczna


Dyrektor szkoły
Agata Walczak
zajęcia komputerowe, muzyka, technika, koło informatyczne
Nauczyciele
Elżbieta Aderek
wychowanie przedszkolne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacja
Barbara Żuchowska
nauczanie zintegrowane kl. I, przyroda, wychowanie do życia w rodzinie
Agnieszka Wójcik
nauczanie zintegrowane kl. II, plastyka, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, świetlica
Anna Sobocińska
nauczanie zintegrowane kl. III, religia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i logopedyczne
Małgorzata Wierzbicka
wychowawca kl. IV, religia, rewalidacja, nauczyciel wspomagający, świetlica
Piotr Sobociński
wychowawca kl. V, wychowanie fizyczne, rewalidacja, nauczyciel wspomagający
Iwona Kostaniak
wychowawca kl. VI, j. polski, geografia, zajęcia z cudzoziemcami
Ewa Wójcik
wychowawca kl. VII, j. polski, historia, plastyka, biblioteka, świetlica
Karolina Gaik
wychowawca kl. VIII, j. angielski, informatyka
Zdzisław Białacki
matematyka, informatyka
Justyna Polak
j. rosyjski, nauczyciel wspomagający
Marcin Koch
historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa
Emilia Hadowska
biologia, chemia, fizyka
Tomasz Gajewski
muzyka, chór
Aleksandra Pietraszewska
integracja sensoryczna, nauczyciel wspomagający, świetlica
Aneta Plaskota
nauczyciel wspomagający, rewalidacja, świetlica
Urszula Kaniewska
psycholog